پنل اس ام اس پرو

امکانات پنل
 • ارسال
 • ارسال بر روی دکل های BTS ایرانسل
 • ایرانسل منطقه ای
 • پردازش ارسال
 • پیام های پیش فرض
 • انتخاب پیام پیش فرض
 • محاسبه هزینه
 • امضا جهت ارسال
 • ارسال سریع
 • ارسال دفترچه تلفن
 • ارسال BTS
 • ارسال منطقه ای کشوری
 • ارسال مشاغل
 • ارسال مشاغل به تفکیک استان
 • ارسال کد پستی
 • ارسال محله ای
 • ارسال منطقه ای ایرانسل
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال از فایل
 • همراه اول با تقسیمات کشوری
 • ارسال دوباره پیام
 • ارسال نظیر به نظیر
 • ارسال کلمات کلیدی
 • ارسال از روی نقشه
 • ارسال از بانک اختصاصی
 • لیست ارسال دوره ای
 • حذف ارسال دوره ای
 • ارسال پیام صوتی
 • ارسال دوباره از سیم کارت
 • ارسال کدپستی جدید همراه اول
 • ارسال منطقه ای لیست سفید
 • ارسال ایمیل
 • ارسال دستی ایمیل
 • ارسال ایمیل دفترچه تلفن
 • ارسال ایمیل از فایل
 • گزارش ارسال سیستمی
 • گزارش ارسال
 • گرفتن خروجی ارسال
 • مشاهده جزئیات ارسال
 • گرفتن خروجی ار دریافت کنندگان
 • گزارش آرشیو ارسال
 • گرفتن آرشیو خروجی ارسال
 • گزارش آرشیو مشاهده جزئیات ارسال
 • گرفتن آرشیو خروجی از دریافت کنندگان
 • بلک لیست ارسال شماره جدید
 • افزودن شماره بلک لیست
 • لیست شماره های بلک لیست
 • ویرایش شماره بلک لیست
 • بروزرسانی شماره بلک لیست
 • حذف شماره بلک لیست
 • لیست پیام های دریافتی
 • حذف پیام های دریافتی
 • اعمال خوانده شده پیام دریافتی
 • پاسخ به پیام دریافتی
 • لیست منشی ها
 • منشی پیام دریافتی جدید
 • توانایی افزودن منشی عضویت
 • ویرایش منشی
 • توانایی بروزرسانی منشی عضویت
 • توانایی حذف منشی عضویت
 • لیست شماره بلک لیست
 • تعریف شماره بلک لیست
 • توانایی افزودن بلک لیست
 • توانایی بروزرسانی بلک لیست
 • توانایی حذف بلک لیست
 • لیست پیام پیش فرض
 • گروه پیام پیش فرض
 • توانایی افزودن گروه پیش فرض
 • ویرایش گروه پیش فرض
 • توانایی بروزرسانی گروه پیش فرض
 • توانایی حذف گروه پیش فرض
 • لیست پیام پیش فرض
 • پیام پیش فرض جدید
 • توانایی افزودن پیام پیش فرض
 • ویرایش پیام پیش فرض
 • توانایی بروزرسانی پیام پیش فرض
 • توانایی حذف پیام پیش فرض
 • لیست دفترچه ها
 • افزودن دفترچه
 • توانایی افزودن دفترچه
 • ویرایش دفترچه
 • توانایی بروزرسانی دفترچه
 • توانایی حذف دفترچه
 • خروجی از دفترچه تلفن
 • لیست شماره ها
 • افزودن شماره جدید
 • افزودن شماره از فایل
 • توانایی افزودن شماره از فایل
 • توانایی افزودن شماره به دفترچه
 • ویرایش شماره جدید
 • توانایی بروزرسانی شماره دفترچه
 • توانایی حذف شماره دفترچه
 • لیست فیلد ها
 • فیلد جدید دفترچه
 • توانایی افزودن فیلد اضافی
 • ویرایش فیلد دفترچه
 • توانایی بروزرسانی فیلد اضافی
 • توانایی حذف فیلد اضافی
 • تلفن ثابت ابری
 • مشاهده تلفن ابری شما
 • تنظیمات تلفن ابری شما
 • مشاهده خط خریداری شده
 • گزارش تماس‌ها
 • ارسال فکس
 • کیف پول
 • گزارش تراکنش‌ها
 • انتقال موجودی
 • امکانات پیشرفته
 • پاسخگو خودکار
 • لیست پاسخ های دستی
 • پاسخ دستی جدید
 • توانایی ثبت پاسخ دستی
 • ویرایش پاسخ دستی
 • توانایی بروزرسانی پاسخ دستی
 • توانایی حذف پاسخ دستی
 • لیست مسابقه
 • مسابقه جدید
 • توانایی افزودن مسابقه
 • ویرایش مسابقه
 • توانایی بروزرسانی مسابقه
 • توانایی حذف مسابقه
 • توانایی مشاهده پاسخ مسابقه
 • مشاهده مسابقه
 • توانایی مشاهده نمودار مسابقه
 • مشاهده نتایج
 • نمایش قرعه کشی
 • لیست نظرسنجی
 • نظرسنجی جدید
 • توانایی افزودن نظرسنجی
 • ویرایش نظرسنجی
 • توانایی بروزرسانی نظرسنجی
 • توانایی حذف نظرسنجی
 • توانایی مشاهده پاسخ نظرسنجی
 • مشاهده نظرسنجی
 • توانایی مشاهده نمودار نظرسنجی
 • مشاهده نتایج نظرسنجی
 • لیست سیستم ایمیل
 • سیستم ایمیل جدید
 • توانایی افزودن سیستم ایمیل
 • ویرایش سیستم ایمیل
 • توانایی بروزرسانی سیستم ایمیل
 • توانایی حذف سیستم ایمیل
 • دریافت کنندگان ایمیل
 • لیست منشی عضویت
 • اعضا حذف شده
 • اعضا اضافه شده
 • ویرایش منشی عضویت
 • لیست اخطاریه و تبریکات
 • اخطاریه و تبریک جدید
 • توانایی افزودن اخطاریه
 • ویرایش اخطاریه و تبریک
 • توانایی بروزرسانی اخطاریه
 • توانایی حذف اخطاریه
 • لیست اقساط
 • افزودن اقساط
 • ویرایش اقساط
 • توانایی بروزرسانی اقساط
 • توانایی حذف اقساط
 • لیست هدایا
 • ایجاد هدیه
 • توانایی افزودن هدیه
 • توانایی بروزرسانی هدیه
 • توانایی حذف هدیه
 • توانایی حذف لیست هدایا
 • لیست نوبت
 • لیست ویزیت کنندگان
 • نوبت جدید
 • توانایی افزودن نوبت دهی
 • توانایی بروزرسانی نوبت دهی
 • توانایی حذف نوبت دهی
 • لیست صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • مشاهده شرکت کنندگان
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات جدید
 • توانایی افزودن
 • ویرایش صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • توانایی بروز رسانی
 • توانایی حذف
 • افزودن کدخوان
 • ویرایش کد خوان
 • حذف کد خوان
 • لیست کد خوان
 • افزودن کد
 • افزودن فایل
 • مشاهده کدها
 • حذف کد
 • خروجی از کد خوان
 • خدمات هوشمند
 • لیست انتقال دهنده
 • افزودن انتقال دهنده
 • توانایی افزودن انتقال دهنده
 • توانایی بروزرسانی انتقال دهنده
 • توانایی حذف انتقال دهنده
 • کنترل پنل از موبایل
 • پروفایل
 • اطلاعات تماس با مدیریت
 • وب سرویس بدون APIKey
 • افزونه ها
 • توانایی افزودن همکار
 • همکار جدید
 • لیست همکاران
 • توانایی بروزرسانی همکار
 • توانایی حذف همکار
 • ثبت نام سیستم ارزش افزوده
 • توانایی ثبت نام ارائه دهنده محتوا
 • توانایی حذف ارائه دهنده محتوا
 • نمایش ارائه دهنده
 • توانایی پاسخ به تیکت در ارائه دهنده
 • افزودن سرویس ارزش افزوده
 • توانایی افزودن سرویس
 • لیست سرویس ها
 • توانایی پاسخ به تیکت در سرویس
 • توانایی حذف سرویس
 • ارسال پیام
 • توانایی افزودن پیام ارزش افزوده
 • پیام های ارسالی
 • مشاهده پیام
 • توانایی پاسخ به تیکت پیام
 • آپلود فایل
 • آهنگ پیشواز جدید
 • افزودن آهنگ پیشواز
 • لیست آهنگ های پیشواز
 • راهنما آهنگ پیشواز
 • مدیریت و تنظیمات
 • مشاهده پروفایل
 • لیست کاربران
 • توانایی افزودن کاربر
 • توانایی بروزرسانی کاربر
 • توانایی حذف کاربر
 • شماره های کاربر
 • توانایی اختصاص شماره به کاربر
 • خروجی از کاربر
 • ورود به پنل کاربر
 • انتقال موجودی
 • اعمال افزایش موجودی
 • کاربران آنلاین
 • مدیریت ایمیل ها
 • افزودن ایمیل به کاربر
 • حذف ایمیل کاربر
 • گزارشات مالی
 • تراکنش ها
 • شارژ حساب
 • پرداخت
 • مشاهده
 • توانایی تائید خرید شارژ
 • خروجی از گزارشات و تراکنش ها
 • قیمت گذاری پیامک
 • توانایی افزودن قیمت گذاری پیامک به کاربر
 • ویرایش قیمت گذاری پیامک
 • توانایی بروزرسانی قیمت گذاری پیامک
 • قیمت گذاری خطوط
 • توانایی افزودن قیمت گذاری خطوط
 • لیست سطوح دسترسی
 • سطح دسترسی جدید
 • اعمال سطح دسترسی جدید
 • ویرایش سطوح دسترسی
 • بروزرسانی سطوح دسترسی
 • توانایی مشاهده خبر صفحه اصلی
 • لیست اخبار
 • خبر جدید
 • توانایی افزودن خبر
 • ویرایش خبر
 • توانایی بروزرسانی خبر
 • توانایی حذف خبر
 • تاریخچه کاربران
 • ارسال مدارک
 • توانایی افزودن مدارک
 • لیست مدارک
 • مشاهده مدارک ثبت شده
 • لیست پیام ها
 • پیام به کاربر
 • توانایی افزودن پیام به کاربر
 • مشاهده پیام
 • پاسخ پیام
 • تنظیمات سیستمی
 • گروه بانک جدید
 • افزودن بانک جدید
 • ویرایش گروه بانک
 • بروزرسانی گروه بانک
 • افزودن شماره به بانک
 • بانک جدید
 • لیست بانک
 • بروزرسانی بانک
 • حذف بانک
 • افزودن شماره به بانک از طریق فایل اکسل
 • بارگذاری فایل اکسل
 • لیست بنرها
 • افزودن بنر
 • ویرایش بنر
 • حذف بنر
 • خدمات وب سرویس
 • لیست کلیدها
 • ایجاد کلید جدید
 • لغو کلید api
 • افزودن کلید api
 • لیست پترن
 • ایجاد پترن جدید
 • افزودن پترن
 • پشتیبانی
 • لیست راهنما
 • نمایش راهنما
 • لیست تیکت
 • تیکت جدید
 • توانایی افزودن تیکت
 • مشاهده تیکت
 • ارسال پاسخ
 • لیست خطوط خدماتی
 • فرم خط خدماتی
 • توانایی افزودن خط خدماتی
 • راهنما خط خدماتی
 • عملیات حساب
 • خرید شماره
 • توانایی خرید شماره
 • لیست پرداخت
 • پرداخت شده ها
 • توانایی حذف سبد خرید
 • نمایش خرید شماره
 • توانای وصل شدن به بانک
 • تمدید سالانه
 • سایت اختصاصی

پنل اس ام اس پرو

کاربری استاندارد99000 تومان

پنل اس ام اس پرو

کاربری زرین199000 تومان

پنل اس ام اس پرو

نمایندگی استاندارد399000 تومان

پنل اس ام اس پرو

نمایندگی طلایی999000 تومان

پنل اس ام اس پرو

نمایندگی زرین3699000 تومان
فهرست
Phasellus Aenean adipiscing ut diam vulputate, in vel, ipsum